Diplom

Glenn Sæstad, Nikolai Sabel, Einar Lukerstuen og Ørjan Laxaa

Nettside for designprosjekt om samskapte visjoner ‘Storfjord Pluss’

Klikk for å se bildet "Main 03 09 2647 7830 Storfjord Pluss1" i full størrelse

Design
Glenn Sæstad, Nikolai Sabel, Einar Lukerstuen og Ørjan Laxaa

Skole
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

Juryens kommentar

Et godt eksempel på hvordan samskaping i kombinasjon med tjenestedesign inkluderer og engasjerer innbyggerne. Arbeidet prosjektgruppa har gjort med å oversette innsikten til konkrete visjoner og forslag til uttak lover godt for en mer bærekraftig fremtid.

Klikk for å se bildet "03 09 2647 7831 Storfjord Pluss2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 2647 7832 Storfjord Pluss6" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 2647 7833 Storfjord Pluss7" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 2647 7834 Storfjord Pluss8" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 2647 7835 Storfjord Pluss4" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 2647 7836 Storfjord Pluss3" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 2647 7837 Storfjord Pluss9" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 2647 7838 Storfjord Pluss10" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 2647 7839 Storfjord Pluss13" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 2647 7840 Storfjord Pluss12" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 2647 7841 Storfjord Pluss11" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 2647 7842 Storfjord Pluss5" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 2647 7843 Storfjord Pluss15" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 2647 7844 Storfjord Pluss14" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 2647 7845 Storfjord Pluss17" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 2647 7846 Storfjord Pluss16" i full størrelse