Gull

Elias Bjørnson Olderbakk og Erlend Grimeland

Digitale tjenester og verktøy ‘Beta kommune’

Klikk for å se bildet "Main 03 09 1833 4485 Beta Hoved" i full størrelse

Spill video Digitale tjenester og verktøy ‘Beta kommune’ - Juryens kommentar på video

Juryens kommentar på video

Design
Elias Bjørnson Olderbakk og Erlend Grimeland

Veileder
Einar Sneve Martinussen, Birgitta Cappelen og Kaja Misvær Kistorp

Skole
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

Juryens kommentar

Ved å engasjere innbyggere og lokalpolitikere i sitt feltarbeid har studentene skapt konkrete forslag til forbedring og videreutvikling av digitale tjenester i kommunal sektor. Studentene har ikke vært redde for å dykke ned i materien. Prosjektet er imponerende godt dokumentert og formidlet, og slik fremstår prosessen også like viktig som sluttresultatet. Et helstøpt og verdifullt prosjekt!

Klikk for å se bildet "03 09 1833 45081 Beta Nettside" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 1833 45092 Beta Innbyggerinvolvering" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 1833 45105 Beta Ungeinnbyggere" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 1833 45119 Beta Tjeneste Nabolag" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 1833 45123 Beta Innbyggerinvolveringshefte" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 1833 45134 Beta Innbyggerinvolvering2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 1833 45148 Beta Tjeneste Demokrati" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 1833 45176 Beta Eksempelkort" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 1833 45187 Beta Testingordforer" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 1833 451510 Beta Tjeneste Ressurseling" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 1833 451611 Beta Tjenester" i full størrelse