Gull

Julian Schlicht

Immersive experience ‘Polarised Reality’

Klikk for å se bildet "Main 03 09 3260 13181 Mg 41011" i full størrelse

Spill video Immersive experience ‘Polarised Reality’ - Juryens kommentar på video

Juryens kommentar på video

Konsept og design
Julian Schlicht

Veileder
Dóra Ísleifsdóttir

Skole
Universitetet i Bergen (UiB), Fakultet for kunst, musikk og design (KMD)

Juryens kommentar

Et utrolig godt og viktig prosjekt som viser perspektiver – bokstavelig talt. Et rendyrket konsept med en logisk sammenheng mellom det visuelle og tematiske samt det fysiske og digitale. Prosjektet er reflektert og gjennomtenkt, og vi skulle gjerne opplevd den fysiske utstillingen.

Klikk for å se bildet "03 09 3260 13165 Process21" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 3260 13166 Process22" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 3260 13167 Process23" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 3260 13169 Room View 3 Blue2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 3260 13171 Sound" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 3260 13172 Process61" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 3260 13173 Room View 3 Red" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 3260 131545 Polarised Reality" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 3260 131556 Polarised Reality" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 3260 131563 Polarised Reality" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 3260 131572 Polarised Reality" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 3260 131584 Polarised Reality" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 3260 131598 Polarised Reality" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 3260 131609 Polarised Reality" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 3260 131617 Polarised Reality" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 3260 131751 Polarised Reality" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 3260 1316211 Polarised Reality" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 3260 1316310 Polarised Reality" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 3260 1316412 Polarised Reality" i full størrelse