Diplom

Soo Yeong Song

Digital tjeneste, app ‘Anti-Filter Bubble’

Klikk for å se bildet "Main 03 09 1983 9860 Interaction Design 2 Vg Personalized News Sooyeong Song 001" i full størrelse

Design
Soo Yeong Song

Skole
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

Juryens kommentar

Prosjektet adresserer noen viktige utfordringer i dagens medievirkelighet. Vi liker blant annet godt ideen om en reversert algoritme.

Klikk for å se bildet "03 09 1983 9910Proposal1 1" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 1983 9919Proposal2 1" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 1983 9920Proposal2 2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 1983 9922Proposal3 1" i full størrelse

Klikk for å se bildet "03 09 1983 9923Proposal3 2" i full størrelse