Her er Visueltjuryen 2017


Denne flotte gjengen med 25 norske og internasjonale fagutøvere er juryen for Visueltkonkurransen 2017. Les mer om hvem de er, hva de har gjort og hvor de kommer fra.