Lokallagets rolle er avgjørende for å sikre faglige aktiviteter i regionen. Selv om vi er få medlemmer, forsøker vi å gjennomføre både sosiale og faglige arrangementer for medlemmer og utøvere i våre fag. Vi samarbeider nært med NODA – Nordnorsk Design og Arkitektursenter.

  • Siw Bang Larsen, leder - siw.bang.larsen@gmail.com
  • Jan Roald
  • Gunn Astrid Eidesen
  • Emma Josefin Johansson
  • Christopher Ide
  • Tonje Karlsen
  • Tor Åge Vorren
  • Kristian Gundersen