Lokallagets rolle er avgjørende for å sikre faglige aktiviteter i regionen. Selv om vi er få medlemmer, forsøker vi å gjennomføre både sosiale og faglige arrangementer for medlemmer og utøvere i våre fag. Vi samarbeider nært med NODA – Nordnorsk Design og Arkitektursenter.

  • Kristian Gundersen, leder
  • Tor Åge Vorren, kasserer
  • Siri Jachlin
  • Jan Roald
  • Gunn Astrid Eidesen
  • Sandy Sharma

Ta kontakt: tromsø@grafill.no