Grafill Stavanger ønsker å inspirere og utfordre faglig, ved å arrangere foredrag, utstillinger, diskusjoner og workshops. Gjerne samarbeider vi tverrfaglig med andre aktører i regionen for å få dette til. Vi ønsker å være et sosialt knutepunkt for utøvere og studenter i Stavangerregionen, og bidra til videreutviklingen av det kreative miljøet.

Er du nysgjerrig på hva mer vi holder på med? Send oss gjerne en mail, eller ta kontakt i sosiale medier.

  • Frida Preacher, leder , grafill.stavanger@grafill.no
  • Benjamin Hickethier
  • Goedele Teirlinck
  • Lucas Veil
  • Tim Levang
  • Bernt Henrik Kommedal
  • Veslemøy Holt