Gull

Vanessa Baird og Mette Hellenes

Red Herring. Prednisolon ciclosporin

Klikk for å se bildet "Skonlitteratur Bildebok Gull1" i full størrelse

Forlag
Brunt Hull / No Comprendo Press

Illustrasjon
Vanessa Baird og Mette Hellenes   

Trykk
GPS Group

Papir
140 g Blauweiss

Juryens kommentar

Et originalt og overraskende selvbiografisk verk. De fordreide selvportrettene, som tar utgangspunkt i bivirkningene kunstneren opplever ved bruk av kortison, er personlige og intime. Boken vekker en rekke følelser hos leseren, fra ubehag til medfølelse, og man får ta del i en unik fortelling om kunstnerens eget selvbilde. Valg av papir fremhever verkene og skaper et inntrykk av å bla i kunstnerens personlige dagbok. Redusert bruk av andre visuelle virkemidler bidrar til å gi kunstverkene den plassen de fortjener.