Årets best tilrettelagte Bok


Årets best tilrettelagte Bok deles ut av Leser søker bok i samarbeid med Grafill. Prisen kåres blant fjorårets utgivelser i alle sjangre innen tilrettelagte bøker. Design og illustrativt uttrykk må gjøre boken best mulig tilgjengelig og bidra vesentlig til at boken når fram til sine lesere. Boken kan være tilrettelagt for én eller flere definerte målgrupper.

Årets best tilrettelagte Bok 2017

60 damer du skulle ha møtt - norsk kvinnehistorie for deg som har det travelt #

Illustrasjon
Jenny Jordahl

Forlag
Forlaget Manifest

Tekstforfatter
Marta Breen

Trykk
Spesialtrykkeriet Viborg A/S

Papir
150 g Munken Polar

Skrift
Intro, Charter, Action Man

Juryens kommentar
Dette er en bok som gir inngang til en viktig del av nær historie, og som vekker leserens nysgjerrighet. Tilretteleggingen av tekst og bilder gjør innholdet tilgjengelig og lar leseren gli rett inn i stoffet. Den begrensede og dynamiske fargebruken er samlende og binder de ulike kvinnehistoriene sammen. En bok bestående av så mange faktaopplysninger kunne lett blitt tørr, men dette er en godtepose av en bok!

Spill video

Årets best tilrettelagte Bok 2017: 60 damer du skulle ha møtt

00:39