Årets vakreste Bok


Årets vakreste Bok har ingen egen innsendelse, men velges ut etter en totalvurdering og på tvers av alle innsendte bøker i alle kategorier. Juryen gjør en vurdering i forhold til estetikk, funksjonalitet, struktur, design, illustrasjon, billedspråk, valg av papir og innbinding. Denne totalvurderingen sees i forhold til målgruppen.

Årets vakreste Bok 2017

Bård Breivik – I’d love the key to the master lock #

Grafisk design
Rune Døli / Modest

Bildebehandler, bilderedaktør og repro
Guri Dahl

Forlag
Fagbokforlaget (NO) / Arnoldsche (EN)

Tekstforfatter og redaktør
Rita Leppiniemi

Redaktør
Jorun Veiteberg

Prosjektansvarlig
Bård Breivik

Forfattere
Jan H. Landro, Mats B, Janne Stang Dahl, Per Gunnar Eeg-Tverbakk, Hilmar Fredriksen, Sigurdur Gudmundsson, Stig Holmås, Jan Håfström, Ingvild Krogvig, Jørgen Lund, George Morgenstern, Bo Nilsson, Sune Nordgren, Paul Osipow, Arvid Pettersen, Martin Puryear, Ulf Rollof, Frode Sandvik, Gerhard Stoltz, Gerd Tinglum, Hong Wu og Sverre Wyller

Papir
90 g Munken Pure, 100 g Arctic Silk+, 280 g Efalin Feinleinen (softcover), Peyer Comtesse (hardcover)

Skrift
Larish Neue, Neutral, Pitch, Tiempos Text+Headline

Innbinding
Göteborgstryckeriet

Juryens kommentar
Boken skapte stor begeistring hos juryen. Et omfattende bokverk som er gjennomtenkt i alle dets detaljer. Det grundige utarbeidede malsystemet som ligger til grunn for utformingen muliggjør en dynamisk, men samtidig kontrollert og samlende fremstilling av det varierte materialet. Dette grepet fremheves av gjennomsiktigheten i papiret. Tekster av ulik art har forskjellig utforming og typografi innenfor samme system. Boken holder høy trykkteknisk kvalitet på ubestrøket papir, med innslag av bestrøket papir for å løfte frem enkelte bildesekvenser. Boken har blitt et elegant og vakkert monumentalverk over en stor kunstner.

Spill video

Årets vakreste Bok 2017: Bård Breivik - I´d love the key to the master lock

00:47