Diplom

Rune Markhus

En skrue løs

Klikk for å se bildet "Skonlitteratur Bildebok Diplom1" i full størrelse

Forlag
Gyldendal Norsk Forlag

Illustrasjon
Rune Markhus

Forfatter
Rune Markhus 

Redaktør
Nina Méd / Gyldendal Norsk Forlag

Designer av serielogo og designansvarlig
Majlin Keilhau / Gyldendal Norsk Forlag


 

Trykk
UAB Balto Print, Litauen

Papir
150 g Amber Graphic

Innbinding
UAB Balto Print, Litauen

Juryens kommentar

En visuell fortelling med en rekke originale fortellertekniske grep. Stilsikker bruk av tegneserieruter. Vekslingen mellom røde og blå nyanser på illustrasjonene gir et sobert og helhetlig uttrykk. Nyskapende historie med et passende og komplementerende visuelt språk.