Gull

Mette Hellenes

Kyklopsommer

Klikk for å se bildet "Skonlitteratur Bildebok Gull2" i full størrelse

Forlag
Brunt Hull / No Comprendo Press

Illustrasjon
Mette Hellenes

Trykk
GPS Group

Papir
140 g Blauweiss

Juryens kommentar

En sterk, personlig historie formidles på dokumentarisk vis gjennom akvareller og tegninger. En følelsesladet studie av de konkrete, tomme omgivelsene på et landsted i Sverige. Illustrasjonene uttrykker en ro, men kan også gi en følelse av ensomhet og ubehag. Valg av papir fremhever verkene og skaper et inntrykk av å bla i kunstnerens personlige dagbok. Redusert bruk av andre visuelle virkemidler bidrar til å gi kunstverkene den plassen de fortjener.