Sølv

Mari Kanstad Johnsen

Jeg rømmer

Klikk for å se bildet "Skonlitteratur Bildebok Solv" i full størrelse

Forlag
Gyldendal Norsk Forlag

Illustrasjon
Mari Kanstad Johnsen

Forfatter
Mari Kanstad Johnsen 

Redaktør
Nina Méd / Gyldendal Norsk Forlag

Designer av serielogo og designansvarlig
Majlin Keilhau / Gyldendal Norsk Forlag


 

Trykk
UAB Balto Print, Litauen

Papir
150 g Amber Graphic

Innbinding
UAB Balto Print, Litauen

Juryens kommentar

Stilsikker og gjennomført bok med en historie formidlet gjennom tegneseriegrep. Boken er preget av dristige farge- og teknikkvalg. Hvert oppslag er flotte enkeltverk, men fungerer samtidig som en del av en helhetlig visuell opplevelse.