Henting av upremierte bøker og bestilling diplom - frist fredag


Til deltakere i Årets vakreste Bøker 2016

Avb Bokstaber Shv

Henting av upremierte bøker
Fra mandag 11. april til fredag 15. april kan bøker som ikke ble premiert i konkurransen Årets vakreste Bøker 2016 hentes hos Grafill. Bøker som ikke hentes i denne perioden, gis bort til egnede formål.

Premierte bøker skal ikke hentes. De stilles ut i inn- og utland, og får deretter fast adresse i R21.

Etterbestilling av diplomer og statuetter
Vant du i årets konkurranse? Vi åpner opp for etterbestillinger av diplomer og statuetter. Sørg også for at andre i prosjektet får mulighet til å bestille. Oppgi om det gjelder diplom eller stauett, antall, hvilke vinnerbøker det gjelder, ditt navn og fakturaadresse.

Diplom koster kr 200,-
Statuett koster kr 2 000,-

Bestillinger sendes til: benedicte@grafill.no
Bestillingsfrist: 22. april 2016

Adresse
Grafill R21
Rosenkrantz gate 21
0160 Oslo

Åpningstider
man-fre 09-16
torsdag 9-19