Bokkunstprisen til Guttorm Guttormsgaard


Bokkunstprisen 2017 er tildelt Guttorm Guttormsgaard. Bokkunstprisen deles ut i forbindelse med Grafills arrangement Årets vakreste Bøker. Denne hedersprisen berømmer en betydelig innsats for utgivelse av kvalitetsbøker, og kan tildeles en person eller virksomhet som fremmer god bokkunst gjennom sitt arbeid med å formgi, illustrere, produsere eller utgi bøker. Bokkunstprisen ble delt ut for første gang i 1957. Siden da har en rekke kulturpersonligheter mottatt prisen. Styret i Grafill står for utvelgelsen for Bokkunstprisen. 

Her er hovedstyrets begrunnelse:

Bokkunstprisen deles hvert år ut til en person eller virksomhet som arbeider med å formgi, illustrere, produsere eller utgi bøker, eller som på andre måter fremmer god bokkunst. Årets vinner av Bokkunstprisen har på forskjellige måter arbeidet med alle disse feltene. Han er billedkunstner, men gjennom hele hans kunstnerskap har boken hatt en sentral plass.

Prisvinneren ble utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (1958–1962) og Det Kongelige Danske Kunstakademi (1962–1963). Siden har han arbeidet som billedkunstner, og er kanskje mest kjent for sitt arbeid med grafikk og tegning. I tillegg har han utført flere offentlige utsmykninger, blant annet teglsteinsfasaden på Oslo Spektrum. Han vært ansatt som professor i grafikk ved Statens håndverks- og kunstindustriskole og Statens Kunstakademi, hvor han også var rektor mellom 1983-1984.

Årets vinner har ikke formgitt spesielt mange bøker, men de han har stått bak har på forskjellig vis vært med å utvide oppfatningen rundt hva en bok er eller kan være. Flere av bøkene hans er som egne kunstverk å regne – eksperimentelle og nyskapende i formen. Han var også tidlig ute med å eksperimentere med artists’ books her i landet. Om man ser på hele hans bokproduksjonen er det ikke alltid lett å skille mellom artists’ books, grafikkmapper, utstillingskataloger eller andre bøker.

Når Guttorm Guttormsgaard nå tildeles Bokkunstprisen vil vi spesielt trekke frem det engasjementet han har vist for boken gjennom utallige utstillinger og publikasjoner det siste tiåret. I en alder da de fleste pleier å senke tempoet, kan det virke som om Guttormsgaard har gjort det motsatte. Fellesnevneren for alle disse utstillingene er at de har basert seg på hans eget arkiv – en samling som har vokst frem som en del av Guttormsgaards kunstnerskap gjennom en periode på over førti år.

Guttormsgaards Arkive består av materiale som danner meningsbærende forbindelser på kryss og tvers. Drivkraft og fellesnevner for samlingen er kunstnerisk nysgjerrighet og utforskning. En viktig del av arkivet er bøker av alle mulige slag: artists’ books, inkunabler, illustrerte bøker, fotobøker, samt bøker og gjenstander knyttet til boktrykkingens historie. I tillegg rommer samlingen grafiske trykk, fotografier og malerier, samt et mangfold objekter og bruksgjenstander fra forskjellige tidsperioder og kulturer. Noe av det særegne ved Guttormsgaards arkiv er hvordan den går på tvers og stiller spørsmål ved konvensjonelle kategorier man finner i de tradisjonelle museumsinstitusjonene – utfordrer kunstbegrepet og ideen om at «den høye kunst» er noe som står over andre menneskeskapte ting. Selv har Guttormsgaard omtalt alt sammen som «kunst med kjent og ukjent opphav».

Guttorm Gurttormsgaard har også designet den eneste norske boken som har vunnet hovedprisen i The Most Beautiful Books in the World i Leipzig. Prisen fikk han for Halldis Moren Vesaas’ «Mine dikt» (Aschehoug, 1991).