Vi tilbyr studenter og nyutdannede faglig tilhørighet. Grafill er både en møteplass og inngangsport til bransjen, et sted for inspirasjon og utvikling, og en ressurs for overgang til arbeidslivet. 

Her har vi samlet informasjonen som vi synes er den mest relevante til våre studentmedlemmer. Om du lurer på noe, er det alltid lov å ta kontakt! 

Hva skjer i bransjen?