Westerdals, NISS, og NITH slår seg sammen


Den nye høyskolen vil ha i overkant av 1600 studenter og tilby et tyvetalls studieløp fra oppstart. Etter planen vil endelig fusjonsvedtak finne sted i løpet av våren og fusjonen er ventet å tre i kraft i løpet av sommeren. Den nye høyskolen vil organiseres i fem fakulteter, henholdsvis fakultetet for kommunikasjon, teknologi, musikk og scene, ledelse og film og tv. Sistnevnte vil utgjøre den største og mest profilerte film- og tv- skolen i Oslo, og vil også inkludere studier innenfor spillutvikling.

1321290953 Img 1143 Kjark Benjamin Hummitzsch 1000X841