Gull

Vanessa Baird og Mette Hellenes

Red Herring. Prednisolon ciclosporin

Forlag
Brunt Hull / No Comprendo Press

Illustrasjon
Vanessa Baird og Mette Hellenes   

 

Trykk
GPS Group

Papir
140 g Blauweiss

Juryens kommentar
Et originalt og overraskende selvbiografisk verk. De fordreide selvportrettene, som tar utgangspunkt i bivirkningene kunstneren opplever ved bruk av kortison, er personlige og intime. Boken vekker en rekke følelser hos leseren, fra ubehag til medfølelse, og man får ta del i en unik fortelling om kunstnerens eget selvbilde. Valg av papir fremhever verkene og skaper et inntrykk av å bla i kunstnerens personlige dagbok. Redusert bruk av andre visuelle virkemidler bidrar til å gi kunstverkene den plassen de fortjener.

Gull

Mette Hellenes

Kyklopsommer

Forlag
Brunt Hull / No Comprendo Press

Illustrasjon
Mette Hellenes

Trykk
GPS Group

Papir
140 g Blauweiss

Juryens kommentar
En sterk, personlig historie formidles på dokumentarisk vis gjennom akvareller og tegninger. En følelsesladet studie av de konkrete, tomme omgivelsene på et landsted i Sverige. Illustrasjonene uttrykker en ro, men kan også gi en følelse av ensomhet og ubehag. Valg av papir fremhever verkene og skaper et inntrykk av å bla i kunstnerens personlige dagbok. Redusert bruk av andre visuelle virkemidler bidrar til å gi kunstverkene den plassen de fortjener.

Sølv

Mari Kanstad Johnsen

Jeg rømmer

Forlag
Gyldendal Norsk Forlag

Illustrasjon
Mari Kanstad Johnsen

Forfatter
Mari Kanstad Johnsen 

 

Redaktør
Nina Méd / Gyldendal Norsk Forlag

Designer av serielogo og designansvarlig
Majlin Keilhau / Gyldendal Norsk Forlag


 

Trykk
UAB Balto Print, Litauen

Papir
150 g Amber Graphic

Innbinding
UAB Balto Print, Litauen

Juryens kommentar
Stilsikker og gjennomført bok med en historie formidlet gjennom tegneseriegrep. Boken er preget av dristige farge- og teknikkvalg. Hvert oppslag er flotte enkeltverk, men fungerer samtidig som en del av en helhetlig visuell opplevelse.

Diplom

Øyvind Torseter

Fuglefrakken

Forlag
Gyldendal Norsk Forlag

Illustrasjon
Øyvind Torseter 

Design
Øyvind Torseter 

Forfatter
Inger Marie Kjølstadmyr
 

Redaktør
Nina Méd og Stine Linstad / Gyldendal Norsk Forlag

Designansvarlig
Majlin Keilhau / Gyldendal Norsk Forlag

Trykk
GPS Group
 

Papir
150 g Munken Lynx

Skrift
Palatino 11/18

Innbinding
GPS Group

Juryens kommentar
Et lekent illustrasjonsuttrykk og en harmonisk fargebruk gjør boken innbydende og spennende. Den hvite margen strammer fint opp de ellers aktive illustrasjonene. Fuglefrakken, som har historiens hovedrolle, fremheves og skiller seg ut visuelt gjennom en distinkt bruk av skraveringer. Et originalt og virkningsfullt fortellergrep.

Diplom

Rune Markhus

En skrue løs

Forlag
Gyldendal Norsk Forlag

Illustrasjon
Rune Markhus

Forfatter
Rune Markhus 

 

Redaktør
Nina Méd / Gyldendal Norsk Forlag

Designer av serielogo og designansvarlig
Majlin Keilhau / Gyldendal Norsk Forlag


 

Trykk
UAB Balto Print, Litauen

Papir
150 g Amber Graphic

Innbinding
UAB Balto Print, Litauen

Juryens kommentar
En visuell fortelling med en rekke originale fortellertekniske grep. Stilsikker bruk av tegneserieruter. Vekslingen mellom røde og blå nyanser på illustrasjonene gir et sobert og helhetlig uttrykk. Nyskapende historie med et passende og komplementerende visuelt språk.

GrafillRosenkrantz gate 21, 0160 Oslo22 12 82 00grafill@grafill.no

Abonner på nyhetsbrev