Hovedmål for lokallaget i Møre og Romsdal er å gjøre Grafill kjent i regionen, få et større Grafill-arrangement til Midt-Norge, øke antall (aktive og engasjerte) medlemmer i fylket og øke det sosiale og faglige samholdet i fylket.

  • Synnøve Hungnes, leder, moreogromsdal@grafill.no
  • Linda Margrete Leine Thinn, kasserer
  • Monica Myklebust

www.facebook.com/grafillmr