Hovedmål for lokallaget i Møre og Romsdal er å gjøre Grafill kjent i regionen, få et større Grafill-arrangement til Midt-Norge, øke antall (aktive og engasjerte) medlemmer i fylket og øke det sosiale og faglige samholdet i fylket.

  • Synnøve Hungnes, leder
  • Line Skjolde, nestleder
  • Guro Synes, sekretær
  • Oda Opheim Vinge, regnskapsfører
  • Torbjørn Sandbakk
  • Elisabeth Rundtom
  • Fredrik Astrup Bakke
  • Agnete Rønning
  • Christine Blass
  • grafill.moreogromsdal@grafill.no