Husk fristen for å søke Grafillstipend

Grafillstipend for 2020 er lyst ut, benytt sjansen til å realisere nye prosjekter. Søknadsfrist er torsdag 5. november ved midnatt.

Foto fra prosjekter som tidligere er tildelt Grafillstipend.

Foto fra prosjekter som tidligere er tildelt Grafillstipend.

Grafill deler årlig ut stipendmidler til profesjonelle utøvere innen design, illustrasjon og annen visuell kommunikasjon. I år er det en stipendramme på kroner 4 850 000,- Formålet er å gi økonomisk støtte til utøvere for å utvikle egen kreativ virksomhet, skape nye verk, forske på og formidle fagene vi forvalter.

Mange ulike stipendtyper å søke på
En stor del av midlene deles ut som ulike typer prosjektstipend. Hovedstyret har besluttet at det ikke deles ut reisestipend i år på grunn av koronasituasjonen, og at midlene i sin helhet flyttes over på prosjektstipend. Dette betyr at det kan deles ut enda flere prosjektstipend!

Det blir også flere muligheter for utstillingsstipend. Man kan søke prosjektmidler til utstillinger generelt, og det er det satt av egne stipendmidler til både utstillinger i Grafills visningslokale og hos Deichman Grünerløkka. Når Serieteket på Deichman Grünerløkka nå er ferdig oppusset er vi svært glade for denne ekstra muligheten til å stille ut norske tegneserieskapere igjen.

Fagene vi representerer, bransjen og fagfeltene våre er i stadig utvikling og endring. Det er også satt av midler til forskning, kompetansehevende tiltak, virksomhetsutvikling og etablering for nyutdannende. Alle relevante muligheter for ekstra midler til vanlig, men kanskje spesielt i årets pandemiske unntakstilstand.

Karantene for de som fikk stipend i 2019
I fjor ble det innført en karanteneordning som skal bidra til å fordele stipendene bredere, det vil si at flest mulig skal få tilgang på stipend over tid, spesielt de største beløpene. Karantenetiden varierer derfor fra ett til to år, avhengig av beløp. Det betyr at om du mottok stipend i 2019 på mellom kroner 0,- og 50.000,- vil du ikke kunne søke stipend i 2020. Mottok du stipend på mellom kroner 51.000,- og 100.000,- vil du ikke kunne søke stipend i 2020 eller 2021.

Unntak fra karantene
Unntaket fra karanteneordningen er stipendtypene 'Utstilling/aktivitetsstipend Grafills lokaler' og 'Utstillingsstipend Deichman Grünerløkka'. Her er det ingen begrensning på hvor mange ganger på rad man kan søke og få tildelt stipend.

Her kan du lese mer om stipendregler og karantenetid.

Spørretime om stipend
På grunn av koronasituasjonen vil vi i år ikke gjennomføre et fysisk informasjonsmøte om Grafillstipend. I stedet blir det en digital spørretime om stipend, tirsdag 3. november, der man kan stille spørsmål og få raskt svar. Se også opptak fra fjorårets informasjonsmøte, der blir mange av de vanligste spørsmålene besvart.

Om Grafillstipend
Grafillstipend muliggjøres av kollektive vederlagsmidler fra Kopinor og Norwaco, samt Biblioteksvederlaget. Disse midlene skal kompensere hele kollektivet av rettighetshavere som vi representerer innen illustrasjon, tegneserie, animasjon, grafisk design, digital design og tjenestedesign. En stipendkomité og et utstillingsutvalg tildeler stipendene og alle mottakere får beskjed innen året er omme. Stipendordningen er vedtatt av Grafills hovedstyre.

Søk innen fristen
Vi oppfordrer alle utøvere innen fagfeltene Grafill representerer til å søke. Husk at stipendordningen er åpen for alle, også de som ikke er medlem i Grafill.

Søknadsfrist torsdag kveld 5. november ved midnatt.

Les mer om Grafillstipend

Søk Grafillstipend her (logg inn)