Nytt i 2019 er at vi har opprettet et eget utstillingsutvalg som skal behandle utelukkende R21-stipendene. Utvalget skal jobbe for å realisere at vi i våre utstillingslokaler R21 synliggjør alle Grafills fagområder, viser faglig nyskapning og bransje-glidninger, viser faglig bredde og kompetanse og ivaretar fagenes historie gjennom utstillinger og ulike arrangementer. I tillegg har utvalget mandat til å gå aktivt ut og rekruttere eksterne prosjekter som er av faglig interesse og relevans.

Grafills utstillingsutvalg

  • Aslak Gurholt (Grafills hovedstyre)
  • Rashid Akrim (Grafills stipendkomite)
  • Sandra Blikås
  • Iwa N. Reiersen (Grafills administrasjon)