Utstillingsutvalget tildeler stipender for aktiviteter og utstillinger i Grafills lokaler og hos Deichman Serieteket.

Utvalget skal jobbe for å realisere at vi i våre utstillingslokaler synliggjør alle Grafills fagområder, viser faglig nyskapning og bransje-glidninger, viser faglig bredde og kompetanse og ivaretar fagenes historie gjennom utstillinger og ulike arrangementer. I tillegg har utvalget mandat til å gå aktivt ut og rekruttere eksterne prosjekter som er av faglig interesse og relevans.

Grafills utstillingsutvalg

  • Randi Larsen (Grafills hovedstyre)
  • Rashid Akrim (Grafills stipendkomite)
  • Sandra Blikås (faglig utøver)
  • Iwa N. Reiersen (Grafills administrasjon)