Munchmuseet har valgt britisk byrå til å profilere Norges viktigste kunstneriske kulturarv

I går ettermiddag var det endelig klart. Rett før Norge tok påskeferie sendte Munchmuseet ut pressemelding om at North Design får oppdraget med å designe museets nye visuelle profil.

The new Munch-museum (photo credit Oslo Kommune)

- Vi har ventet spent på hvem de skulle velge, sier daglig leder i Grafill, Lene Renneflott. Dette er jo en av de viktigste og mest synlige visuelle identitetsjobbene som gjøres i Norge i år. Resultatet vil ikke bare prege hvordan vi som samfunn forstår Munch og Munchmuseet langt inn i framtiden, designprofilen og logoen vil også bli en viktig del av den totale merkevaren Norge. Både i ut- og innland. Således hadde nok vi håpet at de ville velge et norsk designbyrå til denne jobben. Norsk design er i verdensklasse, holder høy standard og er svært anerkjent internasjonalt. Derfor er det synd at ingen av de godt kvalifiserte norske byråene fikk oppdraget til slutt.

Når Munchmuseet nå velger å gå med et utenlandsk byrå begrunner de det med at North Design hadde en solid forståelse av oppdraget og at de som grafiske designere kunne vise til gjennomgående høy kvalitet og erfaring fra å tolke "kulturliv og kulturinstitusjoners plass i et bredere samfunnsperspektiv".

North Design er et britisk byrå som blant annet har utviklet nye identiteter for engelske museer som Tate Modern og The Science Museum, i tillegg til South Bank Centre i London. Dette er store identitetsjobber som alle har vært omtalt i britiske medier og designpresse. På nettsiden sin opplyser det engelske designbyrået at de bygger identiteter og merkevarer som “achieve business success and have transformational effects on organisations”.

Det var en arbeidsgruppe på fire fra Munchmuseet og to eksterne fagpersoner som av de seks norske og utenlandske finalistene valgte å gi oppdraget til North Design.

Arbeider for bedre anbudsprosesser
Både Grafill og Kreativt Forum involverte seg i den første utlysningen av anbudskonkurransen for dette spennende oppdraget og det som, fra et designfaglig ståsted, i utgangspunktet var en mindre heldig prosess fra museets side. Heldigvis var museets ledelse lydhøre og villige til å ta i mot faglige innspill, noe som resulterte i at de både droppet kravet til skissearbeid og at de fikk inn faglig kompetanse i juryen.

For Grafill har det å følge Munchmuseet i denne anbudsprosessen vært svært nyttig og vi ser at vi har mye å bidra med av fagkompetanse for både de som kjøper og de som selger designtjenester. Grafill har siden fulgt opp med et innspillsmøte for bransjen for å diskutere hvordan organisasjonen kan bidra til å sikre bedre prosesser og vilkår i alle offentlige anskaffelser av designtjenester. Og det viser seg at det å involvere seg nytter! Grafill jobber nå aktivt for å bidra til bedre offentlige anskaffelsesprosesser. Vi har vært i kontakt med flere offentlige instanser og lykkes med å bedre konkurransevilkårene for utøverne.

Selv om vi skulle sett at Munchmuseet valgte et norsk byrå til å bringe kulturarven vår videre, kan vi ikke si annet enn takk for samarbeidet og benytte anledningen til å minne alle offentlige instanser som skal kjøpe designtjenester om å kontakte Grafill for rådgivning FØR dere lyser ut på Doffin.

Munchmuseets pressemelding:
www.mynewsdesk.com

North Design sin nettside:
www.northdesign.co.uk

Fra Creative Review om redesignet de gjorde av Tate:
www.creativereview.co.uk

DN oktober 2017 - Trekker seg i protest mot Munchmuseet:
www.dn.no/etterBors