Medlemsfordel: Reisestøtte til Grafill-arrangement

Grafills medlemmer kan søke reisestøtte for å delta på arrangement i regi av Grafill og Grafills faggrupper/lokallag.

Workshops Lectures

Mange av våre medlemmer har lang reisevei til nærmeste Grafill-arrangement, og vi ønsker også å gi flere muligheten til å delta på Grafill-arrangement som foregår over hele landet.

Er du medlem i Grafill kan du søke reisestøtte på dokumenterte kostnader på inntil kroner 2 500,- for å delta på arrangement i regi av Grafill og Grafills faggrupper/lokallag som foregår andre steder enn der du bor. Ved tilsagn om reisestøtte vil du få tilsendt et utleggsskjema for refusjon av dine reiseutgifter.

Dersom du har mottatt reisestøtte tidligere, vil nye søkere prioriteres. Søknader behandles fortløpende.

Søknader sendes til grafill@grafill.no.

Søknadsskjema reisestøtte for medlemmer