Medlemsfordel: Reisestøtte til Grafill-arrangement

Medlemmer kan søke reisestipend på inntil kroner 2 500,- for å delta på arrangement i regi av Grafill og Grafills faggrupper og lokallag.

Betingelse for å søke reisetilskudd er at reisen er mer en 30 mil. Har du mottatt samme stipend tidligere, vil nye søkere prioriteres. Det finnes et begrenset antall stipender. Søknader behandles fortløpende.

Fyll ut søknadsskjema (PDF) og send til grafill@grafill.no