Medlemsfordel: Reisestøtte til Grafill-arrangement

Grafills medlemmer kan søke reisestøtte for å delta på arrangement i regi av Grafill og Grafills faggrupper/lokallag.

Workshops Lectures

Mange av våre medlemmer har lang reisevei til nærmeste Grafill-arrangement, og vi ønsker også å gi flere muligheten til å delta på Grafill-arrangement som foregår over hele landet.

Er du medlem i Grafill kan du søke reisestøtte på dokumenterte kostnader på inntil kroner 2 500,- for å delta på arrangement i regi av Grafill og Grafills faggrupper/lokallag som foregår andre steder enn der du bor. Ved tilsagn om reisestøtte vil du få tilsendt et utleggsskjema for refusjon av dine reiseutgifter.

Vi anbefaler deg å søke i forkant av reisen. Er reisestøtte avgjørende for at du kan delta på arrangementet må du søke god tid i forveien.

Dersom du har mottatt reisestøtte tidligere, vil nye søkere prioriteres. Søknader behandles fortløpende.

Søknader sendes til grafill@grafill.no.

Søknadsskjema reisestøtte for medlemmer