Kåring i Dagbladets seriekonkurranse og foredrag med Børge Lund (13.10)


Vinneren av Dagbladets tegneseriekonkurranse kåres torsdag 13. oktober. I den forbindelse holder Lunch-skaperen Børge Lund kl. 17.00 et foredrag rettet mot konkurransedeltakerne spesielt og alle andre fans generelt. Vi får et innblikk i de erfaringene han har gjort seg siden han selv var deltaker i 2007 og frem til i dag, med mange gode råd på veien.

Db Stripekonkurranse 450

Klokken 18.00 er det så klart for utdeling av pris til vinneren av årets tegneseriekonkurranse, som får med seg 30 000 kr og fire måneders publisering i Dagbladet!

Gratis og åpent for alle.

Torsdag 13. oktober
Klokka 18.00
Grafill R21, Rosenkrantz gate 21, Oslo