Grafill ønsker innspill til Kulturrådet


Kulturrådet skal igangsette et inngående prosjekt som har til hensikt å kartlegge og forbedre innkjøps- og støtteordninger. Prosjektet igangsettes i høst, og resultatene skal foreligge en gang i løpet av 2019. Kulturrådet har satt av store ressurser internt, og vil hente ekstern kompetanse.

Tromso Bibliotek

Kulturrådet har i denne forbindelse invitert Kontaktutvalget til å bidra. I den forbindelse ønsker Grafill å invitere medlemmene til å komme med verdifulle innspill.

Fokuset bør være utelukkende på hva Kulturrådet bør fokusere på i sitt videre arbeid, samt hvilke spørsmål det vil være viktig å ta med seg inn i evalueringen. Med andre ord er det ikke anledning til å sende inn klager.

Merk mailen med «innspill Kulturrådet» innen 5. august, så skal Grafill sammenfatte innspillene og videreformidle dette.

Sendes til grafill@grafill.no.