Pandemien har endret hverdagen for de aller fleste, og mange har måttet legge opp både jobb og studier på en helt ny måte. Vi har tatt tempen på studentlivet rundt om i landet nå i koronatiden, og snakket med åtte studenter som er i gang med kreative utdannelser i Oslo, Volda og Gjøvik. Møt fire av dem her.

Av Dorthe Smeby

Tomas Haugland
Grafisk design ved NTNU i Gjøvik #

– Hvordan har studiehverdagen din endret seg under korona?

– Det sosiale aspektet ved studiehverdagen har endret seg mest. Jeg omgås som regel de samme personene, og det er vanskeligere å bli kjent med nye mennesker på tvers av studieretninger. Jeg savner den normale studenttilværelsen med fem-dagers skoleuke og helgen fri til å møte nye folk gjennom større sosiale sammenkomster og arrangementer.

– Hvordan er undervisningen lagt opp og hvordan fungerer det for deg?

– Forelesningene foregår nå digitalt over Zoom, men jeg har fortsatt samme læringsutbytte. Som student i en mindre by og i en liten klasse har det også vært mulig til tider å gjennomføre fysisk undervisning på campus. Jeg hadde nok vært mer lei om alt av undervisning hadde foregått digitalt siden mars 2020 og frem til nå.

– I hvilken grad har kreativiteten og skapergleden din blitt påvirket av den nye studiehverdagen?

– Å sitte midt i en pandemi er selvsagt en veldig ekstraordinær situasjon, og det har fått meg til å reflektere over problemstillinger som ellers er fjerne. Kreativiteten og skapergleden min kommer kanskje fra et annet sted nå enn for et år siden, men føles ikke redusert.

– Hvordan er det sosiale livet som student under korona?

– Jeg er oftere med de samme personene og sjeldnere ute og møter nye folk. Jeg har vært så og si like sosial som før, bare innenfor en mindre sosial sirkel. Før kunne jeg også dra og møte hvem jeg ville, når og hvor jeg ville. Den friheten ser jeg nå at jeg tok for gitt. Jeg hadde gjort alt for å kunne dra på det arrangementet jeg ble hjemme fra før pandemien fordi jeg heller ville slappe av hjemme en kveld. Men jeg er heldig og har deltidsjobb i Vinmonopolet, hvor jeg får en større dose med sosialisering enn ellers (selvfølgelig med smittevern i god behold).

– Hvordan legger du opp hverdagen, og har du noen tips når det kommer til rutiner, smarte ting å gjøre i løpet av dagen etc.?

– Jeg har prøvd så godt jeg kan å ta med meg de gode rutinene fra den normale hverdagen, og det har hjulpet meg veldig. Jeg står fortsatt opp i god tid før forelesninger, selv om alt jeg trenger å gjøre er å dra opp Mac-en og logge på Zoom. Men kanskje viktigst av alt er å ha klare skiller mellom hva som er skoletid og fritid. Lag en plan for dagen/uka over hva du skal gjøre og når.

– Har du noen å snakke med på dårlige dager eller hvis du kjenner på ensomhet?

– Ja, og det er jeg veldig takknemlig for. Dersom du som leser ikke har det, finnes det flere nyttige tjenester. Kanskje din campus også har en lokal tjeneste hvor du kan snakke med noen. Ellers har mentalhelse.no egen studenttelefon (116 123 (tast 3), samt hjelpetelefon (116 123) og chat (sidetmedord.no) hvor du kan snakke med noen anonymt og gratis.

Tonje Lona Eriksen
Grafisk design og illustrasjon ved masterprogrammet for design ved KHiO #

– Hvordan har studiehverdagen din endret seg under korona?

– Under korona har jeg lagt merke til at jeg har mindre arbeidsflyt, bruker mer tid på venting og har uforutsigbare arbeidstider og arbeidsplass. Det kreves mer planlegging enn tidligere for å få jobbe i verksteder på skolen og for å skaffe materialer. Derimot har jeg vært veldig heldig med å være del av en mindre studiegruppe. I min klasse har vi vært seks stykk, syv med vår veileder/fagansvarlig, som har gjort det mulig å normalisere undervisningen i den grad det har vært lov. Studiehverdagen er altså noe forandret, men ikke ekstremt til å være det siste semesteret på en mastergrad.

– Hvordan er undervisningen lagt opp og hvordan fungerer det for deg?

– Undervisningen per nå er ikke så annerledes lagt opp i forhold til hvordan det ville vært foruten korona. Vi er midt i masteroppgaven før levering i mai, og det er kun veiledning og milepæler som er oppsatt undervisning. Dette er noe jeg både med og uten en pandemi kan sette pris på, ro og tid til å fokusere på eget arbeid. Arbeidsmiljøet i klassen og med professor er såpass trygt at en står heller aldri helt aleine i prosjektet, og kanskje mindre nå en før. Da både studiegruppen min og veileder er flinke på til å sjekke opp med hvordan det går.

– I hvilken grad har kreativiteten og skapergleden din blitt påvirket av den nye studiehverdagen?

– Slik som mange andre har følt på, så er det å finne en egen balanse med hvor mye inntrykk jeg trenger for å kjenne på "skapergleden" eller den form for energi. For meg er det enkelt å la seg påvirke av enten mangelen på riktig inntrykk, eller vite at det er et hav av muligheter nå som alt kan være digitalt. Slik som symposier, samtaler eller liknende kan foregå over Zoom. Dette kan jeg også kjenne på at metter meg litt. Samtidig som det er mindre bevegelsesfrihet, er det også mer begrensninger på å bare gå løs i verkstedene. Dette har tidligere for meg vært veldig forløsende om jeg har stått fast, og jeg kan ikke si jeg har funnet en god erstatning. 2021 og pandemien er ikke over enda, så jeg har enda tid til å finne ut av det.

¬– Hvordan er det sosiale livet som student under korona?

– Jeg vil begynne med å svare at jeg er en av de heldige. Som nevnt over er jeg en del av en mindre studentgruppe som har god kontakt. Samtidig har vi hatt mulighet til å ha en del fysisk undervisning/møter, i høst og over vinteren i hvert fall. Dessuten er jeg gift, har hund, og jobber som miljøarbeider i Oslo kommune på siden av studiet. Det vil si at jeg ikke har hatt sekund alene under hele pandemien. Selvfølgelig savner jeg de andre sosiale settingene utenfor å treffes på tur, i studio på skolen eller på jobb. Jeg er fullstendig klar for både dans og karaoke når det er en mulighet igjen (!)

– Hvordan legger du opp hverdagen, og har du noen tips når det kommer til rutiner, smarte ting å gjøre i løpet av dagen etc.?

– Jeg kan ikke si at jeg har funnet den rette strategien for å legge opp hverdagsrutinene. Det har selvfølgelig hjulpet en hel del å ha en høyaktiv og ung hund, men selv han har blitt mer bedagelig det siste året. Målet mitt for hverdagen er å legge seg og stå opp til rimelig tid, sette gjennomførbare mål for dagen og avslutte arbeidsuken på hell. Det sistnevnte har vært en gjenganger i studio, det er så viktig å ta fredag på topp for å kunne ta "ekte" fri lørdag og søndag. Å avslutte på topp vil være å gjennomføre hele eller deler av arbeidet som du er fornøyd med. Til slutt vil jeg ikke komme med et fullstendig konkret tips, men kanskje klisjeen om å gjøre i hvert fall én ting per dag som du synes er gøy, engasjerende eller bare fint.

– Har du noen å snakke med på dårlige dager eller hvis du kjenner på ensomhet?

– Jeg er nok en av mange studenter om dagen som tar imot tilbudet om psykolog fra SiO om dagen, og setter stor pris på det tilbudet.

Heidi Ceder
Grafisk design ved NTNU Gjøvik #

– Hvordan har studiehverdagen din endret seg under korona?

– Studiehverdagen har endret seg i den forstand at den så å si er blitt den eneste hverdagen. Det skyldes vel både pandemien, men og at det er mitt siste semester. Normalt hadde jeg oppsøkt andre steder, mennesker og opplevelser regelmessig. De manglende inntrykkene har naturligvis gjort det siste året noe nedstemt, men det har og kommet mye godt ut av det. Jeg har blitt sikrere på min egen evne til å styre hverdagen, beregne tid og etablere rutiner.

– Hvordan er undervisningen lagt opp og hvordan fungerer det for deg?

– Undervisning har foregått hovedsakelig digitalt, men og fysisk. Jeg synes det har gått som smurt. Nesten. Flere av underviserne virker mer teknisk anlagt enn meg selv. For meg har det vært en utfordring å venne seg til kamera, og det å skulle ta stilling til om andre folk skal kunne se deg eller ikke. Ellers er vi så heldige og får jobbe på skolen. Det passer meg best.

– I hvilken grad har kreativiteten og skapergleden din blitt påvirket av den nye studiehverdagen?

– De manglende inntrykkene og opplevelsene er til vanlig min største gullgruve. Om kreativiteten eller skapergleden har minsket er jeg likevel ikke så sikker på (heller satt på vent), men det har definitivt falt på prioriteringslisten. Tempoet har på en måte senket seg, og det har fått meg til å tenke mer på familie og andre gode relasjoner fremfor det å hele tiden skulle skape noe.

– Hvordan er det sosiale livet som student under korona?

– Det er på skolen det skjer. Vi hører musikk sammen, deler gode kopper kaffe, og spiser lunsj i fellesskap. Vi er blitt en liten familie. Utrolig nok ser jeg oftere folk nå (på skolen), enn det jeg gjorde før pandemien. Denne monotone hverdagen har altså fått meg til å oppsøke mer sosial kontakt, jevnlig. Med nærkontakter selvfølgelig. Jeg savner familie og venner som ikke bor i Norge, men samtidig har jeg kommet nærmere de jeg har rundt meg her.

– Hvordan legger du opp hverdagen, og har du noen tips til rutiner, smarte ting å gjøre i løpet av dagen etc.?

– Det jeg kaller rutine er egentlig bare å høre på kroppen og hva jeg har lyst til. Som oftest står jeg opp tidlig og drar på skolen for å jobbe, men dersom jeg føler for å være hjemme, blir jeg hjemme. Jeg liker å ta frokosten ute i hagen. Frisk luft er det beste tipset jeg kan gi. Og smil. Det synes jeg legger grunnlaget for resten av hverdagen.

– Har du noen å snakke med på dårlige dager eller hvis du kjenner på ensomhet?

– Utfordringen er å skulle dele negative tanker med folk, når du vet at den generelle hverdagen deres heller ikke er på topp. Da ønsker man å dele gleder i stedet. Jeg snakker ikke så mye om hvordan jeg har det med mindre noen spør. Heldigvis har jeg mange masehøner rundt meg så det blir mye prating likevel.

Jesper Langbråten
Grafisk design ved NTNU Gjøvik #

– Hvordan har studiehverdagen din endret seg under korona?

– Dagene har blitt lengre og mindre innholdsrike. Strukturen man kunne hatt i studiedagen virker fort noe meningsløs når det ikke har noen umiddelbar konsekvens om man står opp åtte eller tolv. Det har ofte blitt veldig enten eller i arbeidsmåte. Enten en dag med lange pauser og lite produktivitet, eller en dag med et intens skippertak uten særlig pauser og med en bortglemt lunsj på toppen.

– Hvordan er undervisningen lagt opp og hvordan fungerer det for deg?

– Det har vært noen forelesninger på Zoom, noe som fungerer helt greit, til tross for at det fysiske nærværet av mennesker ikke er tilstede og dermed stadig resulterer i at man blir mindre skjerpet. Ellers er det lettvint å være tidsnok til forelesning, så lenge maskiner og programmer også har kommet seg forbi morgendisen og lar ting gå feilfritt.

– I hvilken grad har kreativiteten og skapergleden din blitt påvirket av den nye studiehverdagen?

– Der jeg sitter i godstolen min og hører på forelesere som frykter programsvikt mens medelever frykter kameraet, hender det titt og ofte at dagdrømmingen tar over. Ideer flyter og jeg venter ivrig på å få ting ned på et format så fort forelesning er over. For en noe innesluttet tegner og designer virket dette streite og tilbakeholdende opplegget som en sprettert, og jeg fyrte avgårde når det var fri. Dette varte dessverre ikke evig og jeg kjenner meg rimelig lei av hybelen som blir trangere og trangere, og har i siste del av dette avsluttende semesteret kjent en indre 'mangel-error' på farge og føler at prosjektene får bli til det de blir. En hverdag med mangel på variasjon og sosialt samvær er ikke gode byggeklosser for den type kreativitet som trengs på et grafisk design-studium. Skal man se lyst på det er det i verste fall byggeklosser for å skrive en klassisk, nordisk, mørk humor-bok.

– Hvordan er det sosiale livet som student under korona?

– Jeg har hatt en kohort å forholde meg til, en kohort hvor jeg var heldig med innholdet, der var alle venner. Vi møtes til skolearbeid og har møttes utenfor skolearbeid, også da koronatiltakene var løsere. Ellers har det blitt en god dose alenetid på hybelen, med beleilig pirkearbeid som grafisk design og tegning for å slå i hjel tiden. Det har ofte vært fint å kunne bruke korona som unnskyldning til å avstå fra sosiale hendelser uten å føle seg for kjip.

– Hvordan legger du opp hverdagen, og har du noen tips når det kommer til rutiner, smarte ting å gjøre i løpet av dagen etc.?

– Opplegget er ikke mye å skryte av, men det begynner hvertfall med å åpne gardinene om morgningen og slippe inn litt god gammeldags sol. Videre prøver jeg å ikke la lunsjen skli inn i middagen sånn at middagen blir for stor, men å spre frokost, lunsj og middag jevnt som fungerende milepæler. Kvelden markeres ofte som fritid med en film, eller noe tv-program som går live til den tiden på den dagen, sånn at det må settes av tid.

– Har du noen å snakke med på dårlige dager eller hvis du kjenner på ensomhet?

– Mulighetene er der, men om de gripes er et annet spørsmål. Noen ganger kan det være greit å rett og slett lide litt og til gjengjeld belønnes med perspektiv. Jeg kan leve lenge på et hyggelig møte med noen som betyr mye for meg. Slike møter når som regel opp og forbi forventningene når det jeg gleder meg til kun er å møte dem, at dét i seg selv er fint, uten fokus på hva som skal skje.