Utflukt


Designerduoen Sofie Ensby Rostad og Mathilde Abelson Sahlén har vært samarbeidspartnere i utformingen av de to siste nummer av magasinet Utflukt; Antiform og Ny scenekunst.

Utflukt er et idealistisk drevet tidsskrift med en bred orientering mot kultur, litteratur og samfunnsspørsmål. Redaksjonen består utelukkende av kvinner - feminister i praksis - som ønsker at Utflukt skal være et springbrett for uetablerte skribenter, illustratører og designere hvor minst 50 % av bidragsyterne er kvinner. Utflukt har også fokus på eksperimentering med form og innhold, og ønsker å utfordre tidsskriftformatet og komme i forkant av tankene om hva et tidsskrift kan være.