Strategisk designer til OlssønBarbieri

Designstudioet OlssønBarbieri spesialiserer seg på paknings- og identitetsdesign, og har de siste 14 årene jobbet med kommersielle og uavhengige kunder både i Norge og i utlandet. Som et ledd i å videreutvikle studioet har de ansatt Andreea Tecusan, en designer med strategisk og digital kompetanse.

Foto: Anne Valeur

Foto: Anne Valeur

– Vi har fulgt Andreea i noen år og er veldig takknemlige for at hun har kommet til oss. Hun er strategisk sterk og har et overordnet blikk for feltet og de utfordringene vi står overfor. I likhet med oss startet hun som produktdesigner, men utviklet seg raskt i en multidisiplinær, eksperimentell og diskursiv retning. Designerens rolle er i forandring, og vi har et ansvar for å utfordre overkonsum og endre måten vi produserer og forbruker på. Vi jobber mye med mat, drikke og skjønnhet, og der er det klare utfordringer når det kommer til bærekraft. Andreea deler våre ambisjoner – å skape meningsfulle og vakre prosjekter som inspirerer til holdningsendring og bidrar til en bedre fremtid, sier Erika Barbieri.

Andreea har en master i design fra Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, med spesialisering i interaksjonsdesign. Hun har også studert ved Design Academy Eindhoven og har en tidligere grad i Arts Management.

Valget med å innhente annen kompetanse enn pakningsdesign underbygger planen om å vokse som et tverrfaglig designstudio.

– Designere har mulighet til å påvirke sosiale og kulturelle holdninger. I tillegg til å løse gitte problemer når de har oppstått, er rollen vår også å synliggjøre latente problemer. Folk tror ikke lenger på slagord og påklistret autentisitet, og for å gjøre reelle forandringer trenger vi både spesialister og multidisiplinære designere som sammen kan håndtere de store utfordringene vi står overfor. Vi må også være involvert i bedrifters strategiske planlegging fra grunnen av. Det finnes mange innovative, modige foregangsbedrifter, og vi er heldige som allerede jobber med flere av dem. Fremover vil vi se etter flere designere som deler våre ambisjoner og som sammen med oss vil være med å utvikle OlssønBarbieri videre, sier Henrik Olssøn.

olssonbarbieri.com