Språkfolk har blitt Mannheimer


Sømmene i Språkfolkdrakten var sprengt. De trengte en ny merkevare for å ta nye posisjoner i markedet. Haltenbanken har vært rådgivere på veien og gitt dem en visuell identitet. Eller en ny drakt om du vil. Mannheimer sikter høyt, men står stødig.