Ny visuell identitet for UiA

Universitetet i Agder og Innoventi har sammen utviklet en identitet som samler og forenkler UiA sitt visuelle utrykk.

Hero Logo

Oppdaterer logo, farger og andre visuelle elementer

– Det er både praktiske, strategiske og estetiske årsaker til at vi oppgraderer oss nå, sier universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnesen.

I den nye profilen reduseres antall farger, symbolbruken strammes opp, logoen forenkles og hele universitetets visuelle identitet moderniseres.

– Vår visuelle profil skal gjenspeile at vi er et moderne og oppdatert universitet, og vi trenger en enkel visuell profil for å komme tydelig fram i de kanalene der vi er til stede, sier Smith-Tønnessen.

Samskapende og tilpasningsdyktig

Det er designbyrået Innoventi i Arendal og universitetets kommunikasjonsavdeling som har utviklet den nye grafiske profilen.

– Målet er at den visuelle profilen skal få universitetet til å stå fram tydeligere og mer enhetlig, sier Alexander Fjelldal, kreativ leder i Innoventi.

Det har vært et poeng for designerne å gjenspeile universitetets visjon om samskaping.

– UiA ønsker å være et åpent og tilpasningsdyktig universitet og det har vi prøvd å reflektere i det visuelle uttrykket, sier rådgiver Thomas Fiskå som er grafisk designer ved UiA og ansvarlig for universitetets visuelle profil.

Logo og andre visuelle elementer i den nye profilen kan enkelt tilpasses ulike flater, enten det gjelder papir, skilting eller på internett.

Oppdaterer logo

Logoen som nå fases ut stammer fra da UiA fikk universitetsstatus i 2007. Siden da har det kommer nye digitale flater som den nye logoen er bedre tilpasset til. Designerne har tatt vare på de opprinnelige symbolene bølge og søyle i logoen, men i en forenklet utgave.

– Vi tar vare på historien vår, selv om vi fornyer oss, sier Fiskå.

Søylen er hentet fra det antikke greske universitet og symboliserer kunnskap. Bølgen viser til universitetets beliggenhet ved havet.

– Rammene og fyllet i symbolet er fjernet. Det gjør at logoen ser lik ut i alle sammenhenger, uten egne versjoner for mørke og lyse bakgrunner, sier Fiskå.

Færre farger

Forenklingen innebærer at logoen går fra tre til en farge, nemlig rødt. Logoen blir også mer fleksibel og kan brukes både med forkortelsen UiA og hele universitetsnavnet.

– Vi har mange nye satsninger, prosjekter og sentre. Vi ønsker å tydeliggjøre at alle disse er en del av helheten UiA. Derfor samler vi nå alle disse ulike profilene under en felles visuell identitet, sier Fiskå.

Starter til høsten

Arbeidet med den visuelle profilen har pågått i syv måneder siden august 2018. Den nye profilen vil bli tatt i bruk til studiestart 2019.

Utover høsten skal det produseres nye skilt og ved nyttår skal den nye profilen prege hele UiA.

– UiA har vokst veldig de siste årene til at vi nå er 13.000 studenter og 1.300 ansatte. Både inne- og uteområder på Campus Grimstad og Campus Kristiansand har endret seg og måtte fornyes uansett. Skiltene våre er til dels utdaterte, sier Fiskå.

Universitetet må også innen 2020 oppfylle krav til universell utforming, noe dagens skiltpark ikke gjør.

– Sammen med behovet for å tilpasse UiAs visuelle profil til nye digitale flater, er dette god og effektiv timing for en fornyelse, sier Fiskå.

www.uia.no

www.innoventi.no