Identitet for Monier


Monier er et nytt kontorbygg på Skøyen som har planlagt ferdigstilling i andre kvartal 2015. Bygningen eies av Norwegian Property.

Monier sin visuelle identitet er basert på byggets arkitektur, som kan oppfattes som kubistisk og solid. Ideen til logoen er hentet fra bygningens tre forskjellige vindusformer, noe som gir Monier-bygget et unikt særpreg.

Typografien som benyttes i Monier sin logo er inspirert av den opprinnelige skiltingen på byggets historiske grunn. Alfabetet har blitt tegnet på ny i tre ulike bredder for å passe Moniers vinduskonsept.

Monier har vært et spennende prosjekt. Tidlig i prosessen identifiserte Bleed den unike modulbaserte vindusformen i arkitekturen og hentet inspirasjon fra typografi fra gamle skilt på det industrihistoriske området på Skøyen. Dette er en tilnærming vi er stor tilhenger av; en kombinasjon av historie og særpreg som foredles og blir til en grafisk berikelse for produktet og ikke minst bidrar til å differensiere produktet i et eller «taktfast» marked. Den dynamiske bruken av logoen både med tanke på transparens og fleksibel bruk av de enkelte bokstavene bidrar til å gi profilen en ekstra spennende dimensjon. Sier Herman Dyrø markedssjef i NPRO.

Designet av Bleed.