BLA, grafisk design og den fysiske boka

Årets andre utgave av Bokvennen litterær avis (BLA) er en kjærlighetserklæring til grafisk design og den fysiske boka, til betydningen av fonter, omslag, papirtykkelse og trykksverte.

Foto: Martin Asbjørnsen

Foto: Martin Asbjørnsen

Å se nærmere på boka som objekt innebærer også en utfordring til litteraturbransjen. Er vi i ferd med å outsource det eksperimentelle, selvpubliserte, kunstneriske og performative ved litteraturen til billedkunstfeltet?

Ane Thon Knutsen skriver om Viriginia Woolfs virke som «grafisk designer» og hvordan det å drive sin egen trykkpresse forandret hennes måte å skrive på. Aslak Gurholt gjør rede for hvordan J.D. Salinger hadde et jerngrep om hvordan bokomslagene hans skulle utformes. Prosjektleder for Bergen Art Book Fair røper hva litteraturfeltet kan lære av billedkunstfeltet, og designerne i Eller med a skriver om boka som kunstverk – og handelsvare.

Forsiden er tegnet av Kim Hiothøy og design gjøres av Martin Asbjørnsen.

Redaktører er Even Teistung og Live Lundh