Blå Design er med på å gjøre tirsdagen klassisk

En levende strek samler fire av Norges mest etablerte kammerorkestre i ett felles tilbud som gjør tirsdagen klassisk. Aktørene valgte Blå Design til å jobbe ut designstrategi, identitet og nettside for konseptet.

01 Kt

Klassisk tirsdag er et nytt og unikt samarbeid mellom Det Norske Kammerorkester, Oslo Camerata, Oslo Quartet Series og Dextra Musica. De ønsker med denne satsingen å etablere en konsert- serie hvor publikum kan få fantastiske musikkopplevelser av solister, kvartetter og kammerorkester. Arenaene veksler mellom Aulaen, Sentralen og Gamle Logen som de mest sentrale. Ingen andre byer i Europa har klart å forene disse kreftene på en slik måte som Klassisk tirsdag. 

«Vår utfordring ble å skape en felles identitet til Klassisk tirsdag som kunne gjenspeile det unike med konsertene, orkestrenes kvalitet og konsertenes stemning. Tilbudets logo skulle også fungere på hver av aktørenes eget materiell med deres egne identiteter.», forteller Pie Paasche-Aasen og Aimee Thomassen, kreativt ansvarlige og designere på prosjektet. 

«Tett på musikken» ble raskt en definerende setning i arbeidet, både for det visuelle og som hovedkommunikasjon. 

«Klassisk musikk kan for noen virke traust og elitistisk. Vi ønsket å gjøre tilbudet mer tilgjengelig ved å få frem det nære, bevegende og følelsesmessige inntrykket en klassisk konsert kan gi – og utviklet derfor en egen levende og kontrastfylt illustrasjonsstrek til identitetens logo og hoved- elementer. Vi ønsket samtidig å differensiere konseptet i deres egen sjanger, som bestod av mye mørke farger, og valgte derfor en lett og frisk lyseblå hovedfarge med en temperamentsfull rød strek i kontrast.» avslutter designerne. 

Visuell identitet inkludert nettside, plakater, flyers, animasjon, klistremerker og rollups har til nå blitt utviklet. For mer informasjon besøk klassisktirsdag.no eller se mer av jobben på blaadesign.no.

Foto: Solveig Knutsen