Vinner

Kristian Hjorth Berge, Francesco Corsini og Alice Bertazzi

Shaanbei

Klikk for å se bildet "Shaanbei" i full størrelse

Grafisk designer
Kristian Hjorth Berge, Francesco Corsini, Alice Bertazzi / Studio Bergini

Forlag
Lisson Gallery

Redaktør
Zoë Anspach / Lisson Gallery

Trykk
Musumeci SpA

Papir
Materica Cobalt 250g, Woodstock Betulla 110g, Symbol Freelife E/E08 Tela Fine 200g, Arena Rough Natural 120g, Magno Gloss 150g

Skrift
Monument FSL – Forgotten Shapes

Innbinding
Trådheft, sveitsisk innbinding, åpen rygg, myk perm med flapper

Format
19,5 x 30 mm, 216 sider

ISBN
978-0-947830-89-2

Juryens kommentar

En fantastisk katalog som gir godt med rom til, og fin gjengivelse av, kunsten. Formspråket er tydelig og gjennomtenkt, det er en letthet over måten boken manøvrerer et mangfoldig innhold på. Dette settes i kontrast med tung typografisk behandling av tekstene. Det er en flott bok som har en raushet og lekenhet, uten å virke tilfeldig. Innholdet kler formatet veldig godt, og måten papirvalget følger innholdet forsterker leserens opplevelse av boken.

Klikk for å se bildet "Aaaa 4042 shaanbei foto jorn aagaard" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Aaaa 4051 shaanbei foto jorn aagaard" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Aaaa 4366 shaanbei foto jorn aagaard" i full størrelse