Vinner

Snøhetta

Mission Neighbourhood — (Re)forming Communities

Klikk for å se bildet "Mission Neighbourhood Reforming Communities" i full størrelse

Grafisk designer
Linn Wie / Snøhetta 

Forlag
The Danish Architectural PressTrykk

Redaktør
Christian Pagh, Thomas Cook / Oslo Architecture Triennale

Prosjektleder
Pia Falk Lind / Snøhetta 

Rådgiver
Gaute Tenold / Snøhetta 

Trykk
PrintRest, Riga

Papir
Peydur Neuleinen 270g, Arctic Paper, Munken Print White (1.8) 90g

Skrift
Founders Grotesk

Innbinding
Otabind, myk perm med flapper

Format
16 x 22 mm, 456 sider

ISBN
978-87-7407-004-7

Juryens kommentar

Et kontemporært formspråk kombinert med en beundringsverdig stram typografisk visualisering av bokens hierarkiske struktur, samt en kløktig typografisk differensiering av bokens mange ulike stoffelementer. Dette gjør den omfangsrike og rikt illustrerte boken forbausende navigerbar og leselig – til tross for dens innholdsmessige og redaksjonelle kompleksitet. Dertil: Innbindingsteknikk og papirvalg bidrar definitivt til bokens praktiske brukskvalitet. Dette er typografi og bokhåndverk på høyt nivå anno 2023.

Klikk for å se bildet "Aaaa 3236 mission neighbourhood foto jorn aagaard" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Aaaa 3392 mission neighbourhood foto jorn aagaard" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Aaaa 3409 mission neighbourhood foto jorn aagaard" i full størrelse