Vinner

Rune Døli og Stefan Ellmer

Bibelen

Klikk for å se bildet "Aaaa 2566 bibelen foto jorn aagaard" i full størrelse

Grafisk designer
Rune Døli / Modest

Typograf
Stefan Ellmer / The Pyte Foundry

Forlag
Forlaget Press

Oversetter
Kjell Arild Pollestad

Trykk
Royal Jongbloed, Nederland

Papir
Primabibel 32g

Skrift
Prosjekt antikva v.1.0

Innbinding
Trådheft, hard perm

Format
15,5 x 22 mm, 1440 sider

ISBN
978-82-328-0328-6 (grønn utgave)
978-82-328-0600-3 (rød utgave)
978-82-328-0601-0 (hvit utgave)
978-82-328-0602-7 (lilla utgave)

Juryens kommentar

Kjell Arild Pollestads nyoversettelse av Bibelen er en begivenhet i seg selv. Og som materielt artefakt fremstår den som en praktutgave – men samtidig med en velvalgt avmålt nøkternhet. Bibelen er tilgjengelig i fire ulike versjoner, det vil si som fire ulike sjirtingbind der hver versjon er kledd i en av de fire liturgiske fargene. De fire første versene i Bibelen, fordelt på sjirtingpermens for- og bakside, satt vertikalt med gullfoliert preg, bidrar til det attraktive taktile uttrykket. Dertil er teksten i sin helhet satt med en kortreist skrift spesialdesignet for dette bokprosjektet, nemlig Rune Døli og Stefan Ellmers Prosjekt antikva (skriftforlaget The Pyte Foundry i Oslo), som i den aktuelle skriftstørrelsen og med den gode linjeavstanden fungerer utmerket på det flortynne 32 grams bibelpapiret. For verselinjenes integritet fungerer det svært bra at poesien, som salmene og ordspråkene, er satt som én forholdsvis bred midtstilt spalte, og ikke tospaltet som for prosateksten.

Klikk for å se bildet "Aaaa 3688 bibelen foto jorn aagaard" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Aaaa 3762 bibelen foto jorn aagaard" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Aaaa 4131 bibelen foto jorn aagaard" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Bibelen green" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Bibelen hvit" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Bibelen lilla" i full størrelse