Vinner

Lars Høie og Signe Johannessen

Hornvännen

Klikk for å se bildet "Hornvannen" i full størrelse

Grafisk designer
Lars Høie

Kunstner
Signe Johannessen

Redaktør
Caroline Malmström, Signe Johannessen

Trykk
Printon AS, Tallin

Papir
FocusCard 280g, Holmen Book Cream (2.0) 80g, Serixo Offset 70g

Skrift
Bookish, Gaya

Innbinding
Limfres, myk perm

Format
16 x 23 mm, 88 sider

ISBN
978-91-527-6207-3

Juryens kommentar

Et stort og tydelig formspråk er her utviklet i sensitiv dialog med et kunstnerskap. De sterke grafiske grepene skaper et unikt univers, og er med på å samle et utforskende, ofte divergerende innhold. Det er et mot og en lekenhet i formspråket – definert av begrensninger – og det er manøvreringen innenfor disse begrensningene som er med på å skape mening. Her er de vanlige begrensningene innen CMYK-trykk utfordret ved å bytte ut standardfargene med tre neonfarger. Dette bidrar til å skape et selvrefererende univers, fremfor å peke ut mot andre universer, noe som virker sentralt i dette kunstnerskapet.

Klikk for å se bildet "Aaaa 2678 hornvannen foto jorn aagaard" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Aaaa 2697 hornvannen foto jorn aagaard" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Aaaa 2735 hornvannen foto jorn aagaard" i full størrelse