Vinner

Marte Meling Enoksen

her här her

Klikk for å se bildet "Her har her" i full størrelse

Grafisk designer
Marte Meling Enoksen / Eller med a

Forlag
Another Space

Ide og konsept
Cisse Bomholt, Elisabeth Gellein / Spacegirls

Fotograf
Hampus Berndtson, Spacegirls

Redaktør
Magdalena Rozenberg

Bildebehandler
JK Morris Production

Forfatter
Spacegirls, Maja Zander Fisker, Katarina Bonnevier, Gro Lauvland, Thomas Juul Andersen, Andrea Fjordside Pontoppidan

Korrektur
Irene Kejser, Kati Indrefjord, Niklas Lindelöw

Trykk
Livonia Print, Latvia

Papir
Colorplan Dapple Ice White, MultiArt Gloss, Holmen book, Galerie Fine Gloss

Skrift
Century Old Style, Transit, Arial

Innbinding
Trådheft, myk perm med smussomslag

Format
13,5 x 19,5 mm, 176 sider

ISBN
978-82-691220-3-9

Juryens kommentar

For en herlig bok! Den er unaturlig lett å holde i, og det er tydelig at det er lagt mye omsorg i den taktile utformingen av boken som gir den fin, sensitiv kvalitet. Det nedtonede designet manøvrerer et variert innhold som er både tverrfaglig og tverrspråklig, som følger en lineær og oppstykket rytme. De forskjellige innfallsvinklene, tekstene, epostene, dagboksnotatene, bildeflyt og illustrasjoner gjør at det er en bok man kan komme til på flere måter, og det er lett å la seg rive med. Designet bryter med forventningene til hvordan en bok om arkitektur skal være og skaper et eget rammeverk for oss til å se/lese/forstå innholdet. I dette har også opplevelsen av tid blitt en parameter som er tatt hensyn til i utformingen av boken. Dette er en stille utfordring til å tenke nytt. Boken er et prosjekt i seg selv.

Klikk for å se bildet "Aaaa 2640 her har her foto jorn aagaard" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Aaaa 4943 her har her foto jorn aagaard" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Aaaa 4965 her har her foto jorn aagaard" i full størrelse