Gull

Carl Gürgens

White to Earth

Klikk for å se bildet "White To Earth" i full størrelse

Grafisk design
Carl Gürgens

Kunstner
Marte Johnslien

Forlag
ROM Forlag

Redaktør
Gjertrud Steinsvåg / Galleri ROM

Bildebehandler
Norbert Dietsche

Bilderedaktør
Marte Johnslien

Trykk
Gøteborgstryckeriet

Papir
100 g Munken Lynx, 150 g Galerie Art Silk, Geltex 115 Y

Skrift
Monument Grotesk (ABC Dinamo)

Innbinding
Trådheft

ISBN
978-82-690181-3-4

Juryens kommentar

Et skarpt bokverk om det hvite fargepigmentet titandioksid. Vi blir presentert for et alkymistisk univers der fotografiene minner om den kjølige stilen til NASA eller flyindustrien, men her er det hverdagshelten som løftes opp og feires – det hvite pigmentet som finnes over alt. Den dempede, bruntonede typografien i tekstdelen av boka legger opp til smash for de magiske fotografiene. Bravo!

Klikk for å se bildet "White To Earth 1" i full størrelse

Klikk for å se bildet "White To Earth 2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "White To Earth 3" i full størrelse

Klikk for å se bildet "White To Earth 5" i full størrelse

Klikk for å se bildet "White To Earth 4" i full størrelse