Diplom

Jens Johan Tandberg / Munchmuseet

Det eksperimentelle selvet / The Experimental Self

Klikk for å se bildet "Det Eksperimentelle Selvet" i full størrelse

Grafisk design
Jens Johan Tandberg

Utgiver
Munchmuseet

Prosjektansvarlig
Josephine Langebrekke

Redaktør
Heidi Bale Amundsen

Trykk
Conti Tipocolor, Italia

Papir
Munken Premium, Condat Matt Périgord

Skrift
ABC Synt (Dinamo), MT Grotesque KPVS (Ian Brown)

Innbinding
Trådheftet

ISBN
978-82-93560-59-3

Juryens kommentar

En sikkert formgitt bok om Edvard Munchs eksperimentelle fotografier. Alle fotografiene er i 1:1 og plassert luftig på boksiden. Bokas tekstdel er satt i et stramt satsspeil og ledsages av energifylte bildekollasjer. Bokas omslag fikk entusiastisk mottagelse i juryen.

Klikk for å se bildet "Det Eksperimentelle Selvet 1" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Det Eksperimentelle Selvet 2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Det Eksperimentelle Selvet 3" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Det Eksperimentelle Selvet 4" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Det Eksperimentelle Selvet 5" i full størrelse