Årets vakreste Bok

Årets vakreste Bok velges ut på tvers av alle innsendte bøker i alle kategorier. Juryen gjør en vurdering i forhold til estetikk, funksjonalitet, struktur, design, illustrasjon, billedspråk, valg av papir og innbinding.

Beaivvas Manat Leve Blandt Reptiler

Årets vakreste bok 2021 #

Beaivváš mánát / Leve blant reptiler #

Kunstner: Mary Ailonieida Sombán Mari
Grafisk design: Petri Henriksson og Sandra Stokka / Blank Blank Studios
Art direction: Tanya Busse / Mondo Books
Forlag: Mondo Books
Forfatter: Mary Ailonieida Sombán Mari
Bilderedaktør: Tanya Busse
Prosjektansvarlig: Tanya Busse
Trykk: Livonia Print Sia, Latvia
Papir: 80 g Holmen Book 2.0, 400 g Greyboard
Skrift: Akzidenz Grotesk
Innbinding: Trådheftet, myk perm
ISBN: 978-82-692094-0-2

Juryens kommentar:
Den tospråklige diktsamlingen er et rørende vakkert konseptuelt bokprosjekt om en mindre vakker historie om fornorskningsprosessen, rasismen, og maktmisbruket som den samiske befolkningen ble utsatt for i sin tid. Men også «en hyllest til landskapet hvor alt utspiller seg, og mest av alt til sola som spirituell kraft og kilde til liv». Rasende sinte, men også vakre dikt, enkel typografi, en betagende perm i gull og en gjennomgående djerv fargebruk som symboliserer spirituelle verdier. Besnærende illustrasjoner hentet fra forfatterens egne kunstverk, og et høyt håndverksmessig nivå fra innerst til ytterst går her opp i en høyere enhet. Boken er etter juryens mening årets vakreste bok.

Spill video

Beaivváš mánát / Leve blant reptiler

01:00