Årets best tilrettelagte Bok

Årets best tilrettelagte Bok kåres blant fjorårets utgivelser i alle sjangre innen tilrettelagte bøker. Design og illustrativt uttrykk må gjøre boken best mulig tilgjengelig og bidra vesentlig til at boken når fram til sine lesere. Boken kan være tilrettelagt for én eller flere definerte målgrupper. Prisen deles ut av Leser søker bok i samarbeid med Grafill.

Alt Som Er Nytt

Årets best tilrettelagte Bok 2021 #

Alt som er nytt #

Illustrasjon: Anna Fiske
Grafisk design: Anna Fiske
Designansvarlig: Elisabeth Vold Bjone
Forlag: Cappelen Damm AS
Forfatter: Anna Fiske
Redaktør: Marte Finess Tretvoll
Trykk: Livonia Print Sia, Latvia
Papir: 150 g Munken Print White
Skrift: Håndtekstet
Innbinding: Hardperm
ISBN: 978-82-02-67594-3

Juryens kommentar:
Med «Alt som er nytt» møter vi Anna Fiske på sitt beste som bildebokskaper, der hun undersøker hovedpersonens funderinger og opplevelser i en flytteprosess. Det visuelle og tekstlige er tett integrert og utfyller hverandre. Oppslagene er fulle av poetiske detaljer og presise observasjoner som utgjør en totalhistorie som er rørende og effektivt fortalt. Vekslingen mellom sider som myldrer av detaljer og luftige ordløse passasjer, skaper en dynamisk dramaturgi med rom for leserens egne refleksjoner. Stilen er gjenkjennelig «fiskesk» der summen er rikere enn enkeltdelene, og gir leseren en kompleks og rik leseopplevelse. Med «Alt som er nytt» tar Fiske sitt kunstneriske uttrykk til et nytt nivå i sin komposisjon og selektive fargelegging. Fiske inviterer leseren med på en slags odysse i hverdagslivet der nye ting skal komme, og skaper på mesterlig vis kunst av sitt språklige og visuelle materiale.

Spill video

Alt som er nytt

01:00