Diplom

Sebastian Gorton Kalvik

Ulovlig medisin

Klikk for å se bildet "Ulovlig Medisin" i full størrelse

Grafisk design
Sebastian Gorton Kalvik

Forlag
Frisk Forlag

Redaktør
Anders Aasen Berget

Trykk
UAB Balto Print

Papir
90 g Munken Polar

Skrift
Triptych 8,5/12,8

Innbinding
Hardperm

ISBN
978-82-93428-94-7

Juryens kommentar

Dette er et herlig metakonsept i et hendig format der mye av formgivningen er hentet fra Legemiddelhåndboken, men sørger likevel for god lesbarhet og fine diagramatiske visualiseringer av noen hovedpoenger. En bok som kan hjelpe oss på veien til en mer nyansert narkotikadebatt uten å bli kjedelig eller tørt på feil måte. Om du ønsker å briljere i selskapslivet med tyngde i rusmiddeldebatten er dette boken for deg.

Klikk for å se bildet "Ulovlig Medisin 1" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Ulovlig Medisin 2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Ulovlig Medisin 5" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Ulovlig Medisin 6" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Ulovlig Medisin 7" i full størrelse