Diplom

Rune Døli / Modest

I hjertet av Texas

Klikk for å se bildet "I Hjertet Av Texas" i full størrelse

Grafisk design
Rune Døli / Modest

Forlag
Fagbokforlaget

Forfatter
Gunnar Nerheim

Redaktør
Dag Grønnestad

Trykk
John Grieg AS

Papir
70 g Ecco Book Cream, 100 g G-print

Skrift
Sentinel 10,5/14,173

Innbinding
Hardcover, silketrykk og varmepreg på Kephera

ISBN
978-82-450-3415-8

Juryens kommentar

Et omfangsrikt og faghistorisk grundig verk om norsk utvandrerhistorie. Det er en kontemporær bok i en bok som bruker historiske grep både i typografi og sitt understatement-pregede ytre. Effekter som overtrekkets varmefølsomme papir gir oss assosiasjoner til brennmerking av kveg virker relevant her. Moderne grep i bildelayout kommer som friske pust inn i den stramme satsen. Den avsluttende delen av boken består av et omfattende apparat av noter med tydelig artikulerte delelementer. Imponerende skikkelighet.

Klikk for å se bildet "I Hjertet Av Texas 1" i full størrelse

Klikk for å se bildet "I Hjertet Av Texas 2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "I Hjertet Av Texas 3" i full størrelse

Klikk for å se bildet "I Hjertet Av Texas 4" i full størrelse

Klikk for å se bildet "I Hjertet Av Texas 5" i full størrelse