Diplom

Martin Asbjørnsen og Aslak Gurholt i Yokoland og Tim Ng Tvedt

Grim justis

Klikk for å se bildet "F8 A8519" i full størrelse

Forlag
Ljå Forlag

Grafisk design
Martin Asbjørnsen og Aslak Gurholt / Yokoland

Illustrasjon
Tim Ng Tvedt  

Forfatter
Gøran Karlsvik  

Redaktør
Ingrid Ulstein og Ivar Kvaal / Ljå Forlag

Trykk
Narayana Press, Danmark

Papir
Geltex, 100 g Munken Premium Cream

Skrift
Plantin, Neue Haas Unica

Innbinding
Hardcover, trådheftet

Juryens kommentar

Her har man unngått visuelle klisjeer ved å bruke en nøktern stil. De stiliserte strektegningene og den detaljrike omslagsillustrasjonen behandler temaet på en respektfull måte, men samtidig med en dempet galgenhumor som gjør det grusomme innholdet til å holde ut. Typografiske detaljer og en rød spotfarge i «svarteboka» gir liv til en oversikt over dødsdømte, og til statistikk i bokens siste del.