Sølv

Eivind Stoud Platou i Handverk og Colin Eick

Kunsten å IKKE kaste mat

Klikk for å se bildet "F8 A9187" i full størrelse

Illustrasjon og grafisk design
Eivind Stoud Platou / Handverk

Foto
Colin Eick / Handverk Forlag

Forfatter
Thomas Horne / Handverk Forlag 

Trykk
Haugesund Bok & Offset

Papir
150 g PaperWise Earth Pact Natural, 90 g PaperWise Surface Sized White

Skrift
Satyr + Telefon

Innbinding
Bokbinderiet Johnsen AS

Juryens kommentar

Denne boka er gjennomført bærekraftig i alle ledd, den praktiserer det den lærer. Typografien er kortreist fra norske Monokrom og boka er trykket i Norge på papir laget av landbruksavfall. «Kunsten å IKKE kaste mat» ønsker å bidra til å redusere matsvinn. Gjennom faktakunnskap og praktiske råd viser den oss hvordan. Mat gått ut på dato er fotografert ton-i-ton mot farget bakgrunn, saklig, snapshot-aktig og avslørende. Det som kunne blitt frastøtende og ekkelt har fått en egenartet, tiltalende estetikk. Juryen falt også for den originale omslagsløsningen, men fremfor alt verdsetter vi viljen til å la miljøperspektivet være retningsgivende for både uttrykket og produksjonen.