Årets vakreste Bok

Årets vakreste Bok velges ut på tvers av alle innsendte bøker i alle kategorier. Juryen gjør en vurdering i forhold til estetikk, funksjonalitet, struktur, design, illustrasjon, billedspråk, valg av papir og innbinding.

Det Norske Biblioteket 1

Årets vakreste Bok 2018

Det Norske Biblioteket #

Forlag: Bergen Kjøtt Publishing
Grafisk design: Anette L'orange / Blunderbuss
Foto: Jo Straube  
Forfatter: Frode Grytten 
Bilderedaktør: Ellen Lande Gossner  
Utgiver: Annine Birkeland / Bergen Kjøtt Publishing
Trykk: Livonia Print
Papir: Munken Polar
Skrift: Sabon / Lisabon
Innbinding: Hardcover, Savannah shirting, blindpreg
ISBN: 978-82-690956-0-9

Juryens kommentar:
I 1983, hadde Norge 1395 folkebibliotek. I dag er antallet halvert. Denne boken kunne fort blitt en ukritisk hyllest av en av de mest demokratiske institusjonene vi har, men Jo Straubes granskende blikk lar ikke folkebiblioteket slippe lett unna. Hans ærlige dokumentarfotografi bidrar til å styrke prosjektets troverdighet og gi det tyngde. Design av Anette L’orange holder et like høyt nivå. Den franske bindingen stiller leseren overfor skjebnevalget «skjære eller la være?» og tvinger fram en refleksjon over boken som gjenstand og medium. Livonia har sørget for et trykk med rene, fine farger på et papir som passer bra til bildenes karakter. «Det norske biblioteket» har blitt en viktig og vakker statusrapport på de store og små bibliotekenes funksjon i en tid med sentralisering og teknologiske endringer. Den er tematisk et bilde på kulturrikets tilstand. Hos juryen var det ingen tvil. En verdig vinner!