Gull

Rune Døli i Modest

Bokstavene i historien

Klikk for å se bildet "F8 A0622" i full størrelse

Forlag
Forlaget Press

Grafisk design
Rune Døli / Modest

Bildebehandler
JK Morris Production AB / Sverige

Forfatter
Øyvin Rannem  

Redaktør
Finn Totland / Forlaget Press

Trykk
Livonia Print, Latvia

Papir
100 g Munken Print White, 300 g Munken Pure (omslag)

Skrift
Lyon, Neutral Text 10,3/15, Trajan og Johnston

Innbinding
Softcover (med dype klaffer)

Juryens kommentar

I denne lavkostnadsproduksjonen vises fagområdet i praksis på en forbilledlig måte ved å økonomisere bruken av virkemidler. Skrifttypen Trajan på omslaget understreker bokens tema – bokstavene i historien. Materialet er pedagogisk tilrettelagt på en elegant og leservennlig måte. Boka har potensiale til å nå et allment kulturinteressert publikum.