Diplom

Kristoffer Kjølberg

Verdens verste bursdag

Klikk for å se bildet "Skonlitteratur Bu Diplom" i full størrelse

Forlag
Gyldendal Norsk Forlag

Illustrasjon
Kristoffer Kjølberg

Design
Kristoffer Kjølberg 

Forfatter
Marius Horn Molaug

Designansvarlig
Majlin Keilhau / Gyldendal Norsk Forlag

Redaktør
Nina Méd / Gyldendal Norsk Forlag

Trykk
Livonia Print, Latvia
 

Papir
150 g Munken Pure

Skrift
Sabon 13/19

Innbinding
Livonia Print, Latvia

Juryens kommentar

Hyppige vekslinger mellom tekst og humoristiske illustrasjoner fremmer leselysten hos målgruppen. Mange fine detaljer på hvert oppslag, og små fargeinnslag på enkelte av illustrasjonene skaper variasjon og rytme. God lesbarhet og mye humor.