Gull

Mari Kanstad Johnsen og Torill Stranger

Eg er eg er eg er

Klikk for å se bildet "Skonlitteratur Bu Gull" i full størrelse

Forlag
Det Norske Samlaget

Illustrasjon
Mari Kanstad Johnsen

Grafisk design
Torill Stranger 

Forfatter
Ruth Lillegraven

Redaktør
Ragnfrid Trohaug / Det Norske Samlaget

Trykk
Scangraphic, Polen
 

Papir
150 g Munken Pure

Skrift
Whitman

Innbinding
Ibo

Juryens kommentar

Elegant og bevisst bruk av store flater i en spennende og utradisjonell fargepalett. Håndskrevet typografi på omslaget bidrar til et helhetlig visuelt uttrykk. En vakker kontekst for diktlesning, og bruken av farget papir skaper fine brudd og taktskifter.